Podporte nás

DARUJTE SVOJE 2% Z DANÍ OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU AKTÍVNA LODINA

Jedným zo zdrojov finančných príspevkov pre združenie je i dobrovoľné darovanie 2 % resp. 3% z dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak sa rozhodnete podporiť nás, lebo aj s vašimi 2% by sme radi pokračovali v skvalitňovaní komunitného života v našej nádhernej lokalite povodia Hornádu, Veľkej i Malej Lodiny. Darujte ich Občianskemu združeniu Aktívna Lodina a pomôžte nám s:

  • rozvojom ekoturistických foriem dopravy a prepravy v  lokalite priehrady Ružín a povodia Hornádu (jazdecká turistika, splavovanie, nordic walking, cykloturistika),
  • poznávaním prírodných krás a chránených území regiónu s ohľadom na životné prostredie,
  • rozvojom agroturistiky v regióne – udržiavanie lokálnych tradícií, vidieckych zvykov a prác,
  • ochrana prírodného bohatstva, pôvodného charakteru prírody a lokálnych komunít,
  • realizovaním dobrovoľníckych, športových a kultúrnych aktivít za účelom rozvoja ekoturizmu a agroturizmu,organizovaním prednášok, kurzov a workshopov o výhodách ekoturizmu

Oficiálny názov: Aktívna Lodina,

IČO: 55173543

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov.
Sídlo: Veľká Lodina 47, 044 81.
Registračné číslo: VVS/1-900/90-65720, registrovaný úrad: MV SR

Občianske združenie má účet vedený v ČSOB Banke, číslo účtu:
SK32 7500 0000 0040 3248 8029